22ste zondag door het jaar

Auteur: Marie-Ann De Cocker
Datum: 03-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Jer.20, 7-9 | Rom.12, 1-2 | Mt.16, 21-27

 

Jezus’ optreden in Galilea trekt de aandacht. Langzaam maar zeker groeit het conflict met joodse gezagdragers… Mattheüs laat die helemaal uit Jeruzalem komen om Jezus op de proef te stellen.

Wie is die rondtrekkende prediker en wonderdoener? Petrus noemt hem de Messias, zoon van de levende God. Jezus repliceert daarop met de belofte zijn kerk op hem -de steenrots- te bouwen en hem de sleutels van het koninkrijk der hemelen te geven. Gelijk verbiedt Jezus de leerlingen iemand over dat Messias-schap te vertellen.

Vanaf toen – zo begint de evangelie-perikoop vandaag-…maakt Jezus zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moet, het machtscentrum van zijn dagen, om er te lijden, te sterven en uit de dood op te staan.

‘Vanaf toen’ kondigt een breuk aan, een kantelpunt… nu wordt het serieus, wat tot nu toe gebeurde was nog maar een oefening, een prelude… De zonet nog geprezen Petrus verzet zich, hij wil Jezus voor zo’n lot bewaren. Maar Jezus noemt dat protest duivelswerk. De steenrots van amper vijf zinnen geleden is struikelblok geworden door zijn denken en spreken in termen van zelfbehoud en -wie weet- in denken over een politiek triomferende Jezus.

Jezus heeft het over een andere, goddelijke manier van denken en handelen en die veronderstelt een breuk met wat van oudsher gedacht en verwacht wordt. Redden en verliezen worden ontmaskerd als valse wereldse begrippen. In Jezus’ prediking wisselen ze als het ware van plaats. Echte redding heeft te maken met iets groots dat als een vuur in ons hart oplaait en brandt in ons gebeente waardoor we voelen en handelen op een nieuwe manier. In de eerste lezing omschrijft de profeet Jeremia het als ‘verleid worden’ ondanks externe en interne tegenstand.  

Verleid worden door het visioen van alomvattende liefde en rechtvaardigheid maakt het mogelijk moeilijkheden en tegenstrijdigheden te erkennen en te doorstaan. Wie Jezus volgt denkt niet langer in termen van zelfbehoud en neemt haar/zijn kruis op. God zelf toont zich in zo’n leven.

---

Voor wie kan zo’n bijbeltekst vandaag ‘Goed Nieuws’, evangelie zijn? Waar zien we vandaag mensen bij zo’n breuk of kantelpunt staan waardoor hoop en uitzicht kansen krijgen?

Meerdere mensen kunnen het moment noemen waarop iets totaal veranderde…vanaf toen ben ik gestopt met roken, vanaf toen draag ik altijd een fietshelm…

Sprekender zijn de voorbeelden met een kantelpunt dat verder gaat dan lijfbehoud

  • Trump heropende steenkoolmijnen. Die zorgen voor een gigantische toename van CO2-uitstoot waardoor de wereld nog sneller afstevent op een totale klimaatramp. Vanaf toen beslisten meerdere gezinnen veganistisch te gaan leven om een forse reductie van hun CO2-uitstoot te realiseren.
  • Een Afghaanse vrouw helpt een oudere heer op de trein. In het daaropvolgende gesprek vertelt zij over haar vlucht voor geweld en discriminatie in haar land. Vanaf toen wordt de man een medestander. Hij laat zich wegwijs maken in sociale media om dit onrecht wereldkundig te maken en op te roepen tot solidariteit.
  • Iemand verliest een collega enkele maanden voor zij met pensioen zou gaan. Vanaf toen wordt ze zich bewust van wat echt belangrijk is in het leven. Ze vervangt haar wereldse pensioen-bucketlijst door die ene zin: ‘ik wil een goed mens worden’ en wordt vrijwilliger in een woon-zorg-centrum.
  • Iemand leest een artikel over ‘verHutsing’ en ‘verpaarding’ van onze gronden waardoor jonge landbouwers geen betaalbare grond meer vinden. Vanaf toen wordt hij pleitbezorger voor jonge boeren en begint een buurt-moestuin om samen met anderen dichter bij de bron van alle leven te komen.

“Vanaf toen” luidt een breuk in, een andere tijd kondigt zich aan. Ook wij worden daartoe uitgenodigd.

Groot mysterie,
in zoveel levens komt Gij onder ons.
In mensen die met zichzelf breken en hun kruis opnemen mogen we U herkennen.
Uw zoon pleit niet voor een flauwe aanpak of overdreven voorzichtigheid,
Hij roept ons tot een geëngageerd en vervullend leven
in dienst van liefde en gerechtigheid.
Wij bidden u,
Verleid ook ons tot het volle leven (Jeremia 20,7).
Laat het vuur van liefde en gerechtigheid
oplaaien in ons hart en branden in ons gebeente (Jeremia 20,9),
Wees de poort die ons bewuster doet ingaan op breukmomenten en kantelpunten
zodat wij andere mensen worden
met een nieuwe gezindheid (Rom 12, 2b).
Amen.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2