Zesde Zondag van Pasen

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 22-05-2022
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Ik zal alleen spreken in aanwezigheid van mijn advocaat”. Als je naar de website avocaat.be gaat, vind je deze uitnodiging: bel van tevoren een advocaat, zodat er achteraf geen moeilijkheden zijn... Praat eerst zelf met uw advocaat over wat er misloopt en wat daaraan gedaan kan worden. Een advocaat, beter vroeg dan laat…

Christus zelf belooft ons een helper: het is de Geest, de adem. We zouden inderdaad deze term kunnen vertalen als verdediger, advocaat ! De adem die de Geest ons schenkt is een pleitbezorger. Ik weet niet of je de Geest aanroept als pleitbezorger in je gebeden.
Het is waar dat we vaak een advocaat bellen als er iets mis gaat…

Jezus zelf weet dat hij zo'n advocaat nodig zal hebben.
Want wat we zojuist gehoord hebben wordt gezegd aan de vooravond van zijn proces.
Hijzelf zal veroordeeld worden voor iets waaraan hij niet schuldig is.
Hij werd veroordeeld door hen die bang waren hun macht te verliezen.

En voor Jezus gaat het er niet om zich te verdedigen, maar om verdedigd te worden.

Dit is de nieuwigheid van Jezus.
Jezus verdedigt zich niet alleen.
Jezus weet dat het moeilijk is om jezelf niet te verdedigen.
Maar Jezus verdedigt zich niet.
Hij weet dat hij een advocaat naast zich heeft.
Een advocaat die opkomt voor de waarheid.

Christus – met zijn advocaat – weet dat ook wij een helper nodig hebben. Want Jezus weet dat de beproeving die Hem wordt aangedaan, ook zijn leerlingen zal worden aangedaan. De Heilige Geest is dus onze advocaat, onze advocaat pro Deo. Hij wordt niet betaald… maar hij verrijkt ons wel! Het is deze Geest die we met Pinksteren zullen ontvangen!

De Geest van wijsheid – de adem van Pinksteren – schudt ons door elkaar en zegt aan ieder van ons  ‑ of je het nu gelooft of niet ‑  er zijn in jou bronnen van innerlijke vrede, van bevrijding. Deze bevrijding is niet alleen van buitenaf te verwachten. Vrede kan in jou geopenbaard worden als je met een andere blik naar je wezen kijkt, als je de aanwezigheid van een Ander opmerkt.

De Helper in onszelf verwelkomen, betekent ook ons spreken losmaken, het woord bevrijden, zodat het, als een moeder, kan zorgen voor en leven geven. Zoals je wel weet, soms kan een eenvoudig woord van tederheid of humor rust brengen bij spanning, verzoening bewerken waar verdeeldheid is, en toekomst schenken bij uitzichtloosheid. "Ik geloof in je", "Ik hou van je", "Vrede zij met je". De taal van de zorg, die uitnodigt tot leven: dat is de moedertaal van de Geest, binnen ieders bereik, een taal die we elke dag moeten cultiveren.

Onze rustgevende en moederlijke woorden kunnen ook gepaard gaan met gebaren van tederheid. Wordt bevrijding niet zichtbaar als iemand zijn hart, zijn zijde, zijn wonden voor ons opent? Als hij of zij zo in de intimiteit van een relatie getuigt dat een mislukking kan worden overwonnen? Het zal altijd door onze woorden en gebaren zijn - niet paternalistisch, maar moederlijk - dat de Geest van God zich in onze wereld zal openbaren.

Met zulke vrije woorden, die bevrijdend zijn, en met zorgzame gebaren, geven we God eindelijk de vrijheid terug te zijn wie Hij is! Ver weg van onze soms overdreven religieuze taal, die het goddelijke in praktijken of formules opsluit.

De Geest, de Helper, de Advocaat pro Deo is de adem die onze creativiteit doet opleven, die ons uitnodigt niet in een moeilijke taal van God te spreken! Maar om Hem te ontdekken in onze eigen taal. In de banaliteit van ons dagelijks leven. Om dit te ontdekken, moeten we onze al te vertrouwde plekken verlaten, om het mysterie van God te ontmoeten op andere plaatsen dan waar we gewend zijn Hem te zoeken. Door ons zijn Helper te schenken, heeft God zich eenvoudigweg in ieder van ons teruggetrokken. Hij nodigt ons uit om ons leven in eigen handen te nemen; om te handelen daar waar we zijn, want de Geest gaat nu door ons heen over deze aarde. Gods Geest zal de wereld niet veranderen.  Maar Hij helpt ons om het anders te zien, om de vruchtbaarheid van Pasen en van de doorleefde mislukking te ontdekken.

 

De Advocaat, de Helper, de Geest van God woont voortaan in ieder van ons.  Daarom:

de Geest is niet dat wezen dat van buitenaf tot ons spreekt;

maar degene die ons van binnenuit doet spreken.

De Geest is niet degene die ons doet bidden,

maar de energie die in ons bidt, ons verdedigt;

De Geest is niet degene die in deze wereld werkt, 

maar de kracht die ons in staat stelt om te werken.

 

Laten we dus vragen om te worden bezield door deze Geest, verdedigd door deze advocaat, die woont in ons diepste zijn.
Zodat we geïnspireerde en inspirerende mensen worden
die de wereld zo hard nodig heeft!

Amen.

 

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2