Tweede Zondag van Pasen (C)

Auteur: Francis Akkara
Datum: 24-04-2022
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Joh., 20, 1-9

Jullie geloven omdat jullie me kunnen zien. Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.

Beste vrienden

Het is soms moeilijk om in iets te geloven totdat je het gezien hebt. Tenzij en totdat je het ziet en het bevestigt, zullen we twijfelen om volledig in het feit te geloven. En wanneer het op geloof aankomt, wordt het nog moeilijker. Ik kan aan u een ervaring meedelen die ik over God heb gehad, maar u moet het zelf ervaren om te geloven wat ik zeg. Twijfelen en zich afvragen wat dit alles betekent is heel belangrijk in het geestelijke groeiproces op lange termijn. Zonder dat kan God niet op een dynamische manier in ons leven werken. Ik herinner me een voorval toen ik filosofie studeerde tijdens mijn opleiding voor het priesterschap. We kregen les in een onderwerp dat kennis van God heette. De priester die dat vak doceerde was zo overtuigd dat hij op een dag de klas binnenliep en met een vitale 4-5 punten uitlegde waarom God niet bestaat.

De logica was zo overtuigend dat ik een geloofscrisis had. Vragen zoals als God niet bestond, waarom riep U mij dan om U in de eerste plaats te dienen? En één van de gebruikelijke reacties van een naïeve jongen zoals ik op dat moment was om een teken van God te vragen om te geloven of Hij bestond. Ik wachtte en wachtte, maar er gebeurde niets dramatisch. Maar later die avond herinnerde ik mij kleine glimpen uit mijn verleden. Mijn ouders hielden ervan als ze me naar school brachten. Toen mijn leraar me waardeerde voor wat ik deed. Toen mijn vrienden me aanmoedigden. En toen realiseerde ik me, O mijn God, U was altijd bij me!!! Ik kon het gewoon  niet zien. Die dag was voor mij zoals Thomas vandaag zegt als hij de Heer ziet, Mijn Heer en Mijn God!

Het evangelie van vandaag benadrukt dit. Jezus is onder ons aanwezig door de mensen om ons heen. Dit is het teken en het bewijs van Zijn bestaan. Dit bestaan en zijn verrijzenis blijven wij elke eucharistieviering vieren. Het is het bewijs van zijn solidariteit en liefde op het altaar. Wanneer wij dit brood met elkaar delen, zijn wij de levende bewijzen van Gods bestaan onder ons. Heel vaak zoeken wij Hem buiten onszelf en buiten anderen. Waarschijnlijk wil Hij dat wij Hem zoeken door levende tekenen van Gods bestaan die onder ons wandelen. Door onze ouders, door onze vrienden, door je levenspartner. Dit zijn glimpen van Jezus die ons roepen om Zijn zijde aan te raken, Zijn wonden te zien, en te geloven. Laten we zoeken naar tekenen van God om ons heen, waarschijnlijk niet op de manier die wij verwachten, maar waarschijnlijk wel op de manier waar God verwacht dat wij de tekenen zien om in Hem te geloven, zodat wij de genade mogen ontvangen en de woorden van Christus mogen begrijpen "Gij gelooft omdat gij Mij ziet, gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven".

Vandaag leven we in de 21e eeuw. Het is al vele jaren geleden dat Jezus naar deze wereld kwam en later opstond uit de dood en opsteeg naar de hemel. Maar ik was er niet bij toen dat gebeurde, en daarom ga ook ik, net als de leerling en de broeder die er onvermurwbaar op uit waren om het zelf uit te zoeken, op zoek naar de opgestane Heer. Maar waar ga ik heen? Ga ik naar het lege graf waar de Heer begraven is om het te zien en te geloven? Ik denk niet dat het mijn verlangen zal beantwoorden. Waar moet ik dan heen, waar vind ik de opgestane Heer. Alles wat ik krijg zijn de verhalen die van oudsher verteld worden. Ik wil de opgestane Heer nu met Pasen zien. Maar waarom zoek ik dan de Heer in het lege graf van mijzelf? Waarom probeer ik te geloven, kijkend naar het lege graf van mezelf gevuld met angst, wanhoop, eenzaamheid. Hij is daar niet meer, maar Hij is opgestaan om onder de levenden te zijn. De Heer is opgestaan uit de dood om die leegte te vullen waar eenzaamheid is. Waar haat is, is hij opgestaan om vrede te brengen. Waar wanhoop is, is hij opgestaan om ons van hoop te voorzien. Hij is niet langer in het lege graf in Jeruzalem, maar hij is gegroeid om onze harten te vullen met zijn onvoorwaardelijke liefde. Daarom moeten we zien en geloven. Zien en geloven in de mensen om ons heen, want zij zijn het bewijs van de opgestane Heer waar de Heer ons deze Pasen op wijst. Amen.

 

 

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2