29ste Zondag door het jaar

Auteur: Kiran Joy
Datum: 17-10-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021


"Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van allen wezen".

Beste zusters en broeders,

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we voor de liturgie vandaag de kortere versie van de lezingen hebben gebruikt.  En het slechte nieuws is dat mijn preek vandaag een lange versie zal zijn. Maak je geen zorgen! Ik zal je alleen de samenvatting vertellen. De lezingen van vandag spreken over dienstbaarheid.  De eerste twee lezingen van vandaag uit Jesaja en Hebreeen, herinneren ons eraan, dat de persoon die wij volgen, Jezus, niet zomaar "God" is, en totaal anders dan wij, maar integendeel, iemand ook zoals wij. Deze "God" kwam om met ons te wandelen en toonde ons hoe wij elkaar moeten behandelen. En Hij is het die ons vandaag onderwijst en ons vraagt dienaar van allen te zijn.

Voor ik naar België kwam, had ik van dit land niet alleen het beeld van een land van bier, chocolade en voetbal, maar ook van een land van missionarissen. Zo veel Belgische missionarissen, zoals Constant Lievens, kwamen naar mijn land, India, om de boodschap van Jezus te verspreiden. En ik geloof dat zij allen zeer geïnspireerd waren door de boodschap van het evangelie om anderen van dienst te zijn. En daarom waren ze niet alleen geïnteresseerd in het dopen van mensen. Ze deden veel meer, bouwden ziekenhuizen, scholen enz. Het vuur dat in hen brandde om anderen van dienst te zijn, dreef hen om verder te gaan dan een gewone prediking. Misschien is de situatie vandaag omgekeerd, en is België zelf "missieland" geworden maar ik hoop en geloof dat het vuur om anderen van dienst te zijn, brandt nog steeds in dit land.

 

Nu dit is de grote christelijke opdracht: dienaar  zijn van allen.  Maar dat is niet gemakkelijk want wij zijn maar mensen en we doen het niet altijd goed. We leven in een cultuur van competitie en winnen. Het is voor ons heel belangrijk om in veel levenssituaties de eerste te zijn.

 

Hoe kunnen wij dan dit evangelie van dienstbaarheid en onze cultuur van competitie zinvol kunnen interpreteren?

 

Er is een manier en ik denk dat het de volgende is. Sommige mensen, die u wellicht kent, komen aan de top door over anderen heen te klimmen. Het kan ze niet schelen wat er met een ander gebeurt, zolang ze maar aan de top komen. En als ze de top bereiken, beseffen ze dat ze alleen zijn.

Er zijn andere mensen die ook de eerste willen zijn, maar zij doen dat door andere mensen te dienen, door niemand uit te sluiten, door mensen te leiden door het goede voorbeeld te geven zonder dwang of verwijt. En dat is het soort mensen dat u en ik willen zijn. En dat kunnen we zeker als we steeds het vuur in ons brandend houden om anderen van dienst te zijn geïnspireerd door het evangelie en gesterkt door de sacramenten en het gebed.

Het is een gelukkig toeval dat vandaag, zoals u misschien weet, alle katholieke bisdommen over de hele wereld beginnen met het Synodale Proces die vorige week door paus Franciscus werd aangekondigd. Ik denk dat het een groot teken is van de dienst van de Kerk. Het is de visie van paus Franciscus om het bestuur van de kerk niet te zien als iets dat draait om bevelen en controle, maar als een opgave tot dienstbaarheid. Het gaat over wie we zijn en wie we willen zijn als christelijke gemeenschap. En wij hopen en bidden dat dit synodale process de kerk meer dienstbaar zal maken want zoals wordt gezegd: “een kerk, die niet dient, dient tot niets.”

Ik heb nog een stel goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik klaar ben met mijn preek. En het slechte nieuws is dat ik je de hele preek heb gegeven en niet alleen de samenvatting.

 

 

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2