Eerste zondag van de veertigdagentijd

Georges Devinck
Zondag 1 Maart

Vandaag horen we hoe Jezus, na een vasten van veertig dagen op de proef wordt gesteld. Hij is klaar om de wereld in te trekken  en aan zijn missie te beginnen.  Jezus maakt in dit verhaal heel duidelijk waarvoor Hij staat, in moderne termen is het een soort ‘mission statement’.

 De kern van de verleidingen waaraan hij wordt blootgesteld, is  het terzijde schuiven van God bij de opbouw van de wereld., een wereld waarin alleen het tastbare deugdelijk zou zijn  nl macht en brood. De dingen van God zijn daarbij  irrelevant, nutteloos, en overbodig. Het is een evangelie  dat ons leert met welke radicaliteit Jezus de verleidingen, pareert,  met bijbelcitaten,  en hoe de relatie met God daarin bepalend is .

De eerste bekoring luidt,   als je de zoon van God bent, maak dan van stenen brood . Wat een uitdaging ! Brood als symboolnaam voor alles wat nodig is om menswaardig te bestaan, brood dat Jezus wil breken en delen, als Zijn eigen IK .  Ook onder het kruis, horen we  dezelfde retorische vraag ‘ Als je de zoon van  God bent, red dan jezelf   Het is de vraag  van alle tijden:’ …God, als U bestaat,, laat het ons dan zien.’

En het bekoringsverhaal gaat verder met de uitdaging voor Jezus, om van de rand van de tempel te springen.  In Gods woning, waar Jezus bescherming en veiligheid kan genieten,  juist daar, wil de duivel hem op de proef stellen..

 Maar in feite gaat  het hele dispuut in essentie over de vraag , wie is die God ? Wie is hij-voor mij en hoe kan ik mij, op vandaag,  verhouden tot die God?  ..Een jonge Gentse filosoof poneert dat:’  geloven in een god, een illusie is voor gevorderden’.  Daartegenover, stellen wij christenen een God, die op zoek is naar de mens, die hem influistert dat hij bijzonder, uniek en  gewild  is, ongeacht zijn sociaal profiel. .. En .ja.. ook. wij worstelen met de paradox  tussen afstand en nabijheid,  tussen vertrouwdheid en vreemdheid van die God, in zijn fundamenteel anders zijn.  En toch ervaren wij die God,  als een bron van veerkracht die ons onzegbaar nabij is  . Jezus is niet in de diepte gesprongen, hij heeft God niet op de proef gesteld  Maar Hij is wel afgedaald in de diepste verlatenheid van de dood, wetend dat hij in de handen van zijn Vader, zou vallen, Dat godsbeeld met zijn transcendentie, heeft onze westerse geschiedenis bepaald ,  richtlijnen voor het leven werden er uit gedistilleerd en alle kunst was, gedurende vele eeuwen, een gesprek met die God. Vandaag is die God echter naar de periferie van de samenleving geduwd.

Tenslotte is de laatste bekoring de climax  van het verhaal. De duivel biedt Jezus vanop een berg de macht over alle koninkrijken. Maar Jezus’ rijk is niet gevestigd op de ‘wereld, op de‘ schijn  die verdampt’, zijn macht veronderstelt de berg Golgotha, die voor ons die mysterieuze  zin oproept   ‘Dat je je  leven moet verliezen om het te winnen …..en dat God zich dan met jou verbindt en je levenskracht geeft…is dat niet  hoopvol ?

Door de eeuwen heen echter heeft het virus van de macht zich in gans ons sociaal en persoonlijk leven genesteld, alsook in de wereldpolitiek en ja ook in de kerk.

Maar streven naar macht  kan voor ons, als christenen, nooit onze diepste identiteit zijn. Wij zijn immers op de eerste plaats de geliefde kinderen van God, die maar ten volle gedijen, wanneer we ons kunnen bevrijden van die mythe van de macht, ,van het succes en de efficiëntie, om gewoon eenvoudig dienstbaar te  zijn voor onze medemens.

 Het zijn doelen die je niet worden opgelegd,   maar het zijn waarden die je in volle vrijheid, worden aangereikt,.. het zijn lichtbakens van bekoring naar bekering, van een dodend ik gericht  bestaan, …naar een samenzijn met en voor anderen.

Veertig dagen liggen, voor ons, zovele kansen, om te ontdekken wie God voor je is  en wie je zelf bent… Het is een tijd om te leren  dat fixatie op macht en bezit ,   plaats kunnen maken voor luisterbereidheid en vriendschap, voor  rechtvaardigheid en dienend  engagement. 

Bronnen :  - Marc Gallant , trappist  Orval ( Bijbel in 1000 seconden )

                      Preken universitaire parochie Leuven

                      Jezus   Joseph Ratzinger Benedictus XVI

                      Zondagse preken  Paul Schollaert

                      Woorden van liefde     Hendrik Hoet

                      De legende van de grootinquisiteur  ‘ Gebroeders Karamazow ‘ F. Dostojewski / bespreking Jan Parmentier     Grootseminarie  Bisdom Brugge /  KULeuven .

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2