Feest van de Heilige Familie

Dries Ghesquiere
Zondag 29 december

Feest van de Heilige familie

Lieve mensen, Vandaag is feest van de Heilige Familie Jozef, Maria en Jezus.  Heilig = liefdevol, alles geven voor elkaar, voorbeeldig in hart en ziel,  volmaakt, zonder fouten of gebreken en ga maar door. Nee, ik denk niet dat wij zulke mensen zijn, en ik denk ook niet dat veel andere gezinnen en andere families helemaal aan al die mooie woorden beantwoorden. 

Ik denk dat we eerder de vraag moeten stellen:  waar staan wij, waar staan andere gezinnen in deze tijd? Ik heb de indruk dat het voor veel gezinnen moeilijker is geworden.  Er zijn gebroken gezinnen, er zijn gemengde gezinnen en nieuwe gezinnen,  en er zijn alleenstaande vaders en moeders.  Vaders  en moeders willen normaal gezien toch hun kinderen een goede  opvoeding geven. Telkens weer horen we dat vaders en/of moeders hun  kinderen aanmoedigen om het slechte pad te bewandelen. Er zijn zelfs volwassenen die hun oude ouders geweld aandoen. Het leven loopt niet altijd op gelijke tred.  Gelukkig  zijn er toch ook gezinnen met liefde en vrede, met begrip en volharding,  met zachtheid en geduld, met inzet en begrip.  Paulus schrijft het heel mooi in één van zijn brieven:  ‘Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft.’ Hij zegt ook: ‘Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.’  Het zijn kernwoorden en kernhoudingen van elk gezinsleven en  van elk menselijk leven: liefde, zachtheid, geduld, verdraagzaamheid, vergevensgezindheid … Gezinnen en relaties die daarop gebouwd zijn,  kunnen niet stuk gaan, integendeel, ze groeien in vrede en geluk. Hoe is het met onze Heilige Familie Jozef, Maria en Jezus. Jozef ziet dat Maria zwanger is van de heilige Geest.  Hij begrijpt daar niets van maar aanvaard het om vader te zijn van Jezus.  Jozef doet gewoon wat de Heer vraagt. Een modelgezin. Ik denk het niet.  Jezus is niet thuis geboren, niet in Nazareth, maar in Bethlehem, in een stal,  want er was nergens plaats voor hen. Zijn ouders krijgen gelukwensen niet van hoge lieden maar van eenvoudige herders die veekuddes van rijke mensen moeten bewaken.  Ook wijzen uit het Oosten komen hen bezoeken. Maar er is dreiging van Herodes Jozef begrijpt ook nu niet wat er gebeurt of dreigt te gebeuren.  Waarom wil Herodes het kind vermoorden?  Hij vraagt geen antwoord. Het belangrijkste is de vreedzame veiligheid van zijn gezin. Hij trekt met zijn  gezin naar veiliger oorden. De vraag is ook of wij dat ook niet best zouden doen:  gewoon leven zoals de Heer ons vraagt. Niet zomaar leven en belust zijn op geld,  en bezit en op ontspanning en genot. Leven is meer dan dat.  Het evangelie roept ons op om zoals Jozef ons te ontfermen over zwakken.  Het roept ons op om op te staan en de hulpelozen die aan ons toevertrouwd zijn,  in veiligheid te brengen. Dat vraagt sterkte, maar we vinden die niet waar mensen die dikwijls zoeken: in macht en rijkdom. We kunnen sterk staan omdat we hopen.  God staat aan de kant van de hulpelozen.  Hij vertrouwt hen toe aan de goedheid van mensen. En de goedheid, ook al lijkt ze zwak en weerloos, zal het halen, zoals Jezus het heeft gehaald.  Wij zijn niet gedoemd om te verdwalen als kinderen zonder moeder. God heeft ons aan elkaar gegeven als gids naar het beloofde land.  Leef naar zijn beeld en gelijkenis. Zoals Hij ons geschapen heeft.                         

Dat zou liefde zijn, want God is liefde. Dat zou verdraagzaamheid zijn, want God veroordeelt niet. 
Dat zou zachtheid en tederheid zijn, want God is goedheid, Dat zou vrede zijn, want God is vrede, zoals Hij liefde is.

Lieve mensen, als alle mensen zouden willen leven zoals God het zich droomde  bij zijn schepping, dan zou dat toch heerlijk zijn. Zo leven, ja, fantastisch!
Liefde en vrede in elk gezin. Overal gelukkige mensen. Ik hoop het voor alle gezinnen : dat we mensen, dat we gezinnen zouden  worden die geleid worden door de liefde en de vrede van de Heer. Amen.   

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2