21ste zondag door het jaar (C)

Marcel Braekers 
Zondag 25 augustus

In de manier waarop mensen zich God voorstellen is in 70 jaar veel veranderd. In mijn kindertijd leerden we dat God vooral rechter was, dat Hij zelfs onze meest geheime gedachten kende, iets dat wij niet zo geruststellend vonden. Je kon naar de hemel gaan, maar ook naar de hel, enz. U herinnert zich wellicht de driehoek met het oog ‘hier vloekt men niet, God ziet je’, enz. Ik wil geen karikatuur tekenen, want tegelijk werd ook gezegd dat onze God vergevingsgezind is en zijn eindeloze barmhartigheid heeft getoond in het offer van zijn Zoon. Vanaf de jaren ’60 sloeg dat beeld om in het tegendeel.

Lees meer...

Maria Tenhemelopneming

Homilie van de Assumptie

Maria doet me soms denken aan de kleinste Russische poppenfiguurtjes! Degene die zich laat inpakken door iemand die groter is dan zij. Degene die uitgaat van een verhaal dat haar overstijgt en toch echt centraal blijft staan in het spel!

Wat bijzonder is in het Magnificat – de hymne in het evangelie die we zojuist gehoord hebben – is dat Maria zichzelf in het middelpunt van Gods werk ziet. Haar nederigheid zet haar niet opzij, buiten spel, zoals we soms wel eens konden doen. Ze is precies in het midden!  In het spel van de Russische poppen, blijft de kleinste in het midden. Je moet het grote uiteen halen om aan het centrum te komen! Maria, de nederige dienares, keert dus alle logica om: "De machtige heeft aan mij zijn wonderen gedaan." zei ze.

Lees meer...

Negentiende zondag door het jaar (C)

Bernard De Cock - Met of zonder God?
Zondag 11 augustus

Enige tijd geleden schreef een bekende arts en filosoof een opmerkelijke dagbladcolumn.  Aanleiding was – aldus de schrijver zelf – een foto die hem gechoqueerd had. De foto toonde de herbestemming van een kerk tot een centrum voor trampolinespringen. Ooit had onze vrijzinnige arts-filosoof het geloof ‘aantrekkelijke onzin’ genoemd.

Lees meer...

Zestiende zondag door het jaar (C)

Jef Schoenaerts - Ontmoeting schept ruimte voor een godsgeschenk
Zondag 21 juli

De twee verhalen die we net hoorden, doen ons spontaan denken dat de waarde van gastvrijheid er de kern van is.   Laten we daarom misschien toch vertrekken van wat gastvrijheid kan betekenen.  Ik wil daarvoor – we zijn toch in vakantiemodus - in gedachten even naar Azië reizen en twee ervaringen met u delen. Lange tijd geleden logeerden we met een reisgezelschap in een fraai hotel in Manila.   We werden er heel hartelijk ontvangen en werden er op onze wenken bediend.  Of juister: we werden er méér dan “op onze wenken bediend” want zélf je bagage dragen werd niet getolereerd of je stoel bijschuiven aan tafel: dat deed je niet zelf, het werd voor jou gedaan.   Velen onder ons voelden dit aan als verwennerij en voelden zich zelfs gegeneerd en ongemakkelijk bij zoveel aandacht en dienst. 

Lees meer...

Vijftiende zondag door het jaar (C)

Bernard De Cock - Over een Samaritaan die barmhartigheid betoonde
Zondag 14 juli

Het zijn niet alleen de jonge mensen die het druk hebben. Wij allemaal, zelfs de senioren, zijn niet gespaard van de ongelooflijke haast, waar Herman Van Veen over zingt: “Opzij, opzij, opzij/maak plaats, maak plaats, maak plaats/we hebben ongelofelijke haast/we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.” Hoe dan ook, wij hebben allemaal onze projecten waar we willen voor gaan. Waar we vaart willen achter steken. Waar we iets voor over hebben en waar we dus veel tijd willen en moeten aan besteden. Dat is goed: een relatie vorm geven, een carrière opbouwen, een gezin stichten, een bedrijf opstarten. Het zijn activiteiten, projecten waar we ons leven zin en inhoud mee geven.

Lees meer...

Veertiende zondag door het jaar (C)

Bernard De Cock - Wat je verkondigt moet je zelf doen
Zondag 7 juli

Om de drie jaar, in het begin van de grote vakantie, horen wij hier en in alle kerken dit evangelieverhaal over Jezus’ zending van tweeënzeventig leerlingen. De combinatie van grote vakantie en dat verhaal doet me steevast denken aan een leuke foto die ik ooit uit een vakantiekrant knipte. Misschien heb ik die anekdote hier al eens verteld. De foto is genomen op een Franse autostrade. Tussen twee camions zie je een auto-met-caravan. Die behoorde toe aan toeristen uit het Noorden. Ze hadden de autosnelweg genomen om zo vlug mogelijk op hun vertrouwde camping in het zuiden van Frankrijk aan te komen.

Lees meer...

Sacramentszondag

Anton Milh
Zondag 23 Juni

Lezingen: Gn 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Lc 9,11b-17

Beste zusters en broeders,

Allicht kent u het principe wel van wat ze in het Frans een auberge espagnole noemen: een feestje, waarbij alle gasten iets meenemen om te eten of te drinken. Een gezellige formule, – als iedereen zich eraan houdt. Zo kan het bij studenten al eens verkeren. Krap bij kas, hoopt de ene student dat de ander wel voor voldoende voer zal zorgen. Maar, wat als alle genodigden zo denken?

Lees meer...

Zevende Paaszondag

Philippe Cochinaux
Zondag 5 juni

Hoe gaan we onze weg in het leven, te midden van het gewoel van onze tijd? Soms al tastend in het duister, soms eerder op het gemak, maar soms ook door voort te razen. Ieder wandelt op zijn eigen ritme richting de vervulling van de lotsbestemming waar wij allen toe geroepen zijn, en die zich eens zal voltrekken in het delen van Gods leven, van het goddelijke leven. Zoals de heilige Irenaeus in de tweede eeuw schreef: "God werd mens, opdat de mens God zou worden".  We zijn dus geroepen om God te worden.

Lees meer...

Hemelvaart - Afscheid en opdracht

Bernard De Cock
Donderdag 30 mei


De Hemelvaart van Ons Heer, zoals de volksmond zegt, is een mooi feest. Gaandeweg hebben wij geleerd om ondanks én dank zij de mythologie tot de diepere betekenis van het verhaal door te dringen. We weten dat alleen de evangelist Lucas het definitieve heengaan van Jezus vertelt, en dat hij daarvoor het klassieke genre van het opnemingsverhaal gebruikt: Jezus wordt ten hemel opgenomen. Zo bestaan er ook opnemingsverhalen van Romulus, Heracles, Alexander de Grote, de profeet Elia enz.

Lees meer...

Zesde Paaszondag - Jezus ter harte nemen

Georges Devinck
Zondag 23 mei

Vandaag horen we een typisch  Johannesverhaal, waarin hij op zoek gaat naar de kern van Jezus’ leven en hij tevens de diepe verbondenheid belicht tussen Vader, Zoon en heilige Geest.  Hij verwoordt, hoe Jezus leeft uit een geheim van diepe geborgenheid, eigen aan zijn onvervreemdbare identiteit, aan die Bron zal Jezus zijn bestaan en zijn opdracht voeden. Met die zoektocht naar Jezus’ identiteit ontsluit Johannes tevens de bron van ons christen zijn ‘wie is Jezus en hoe verhoudt hij zich tot God. ..En vandaag  openbaart Jezus zichzelf aan de leerlingen: ‘  Ik ben in de Vader en de Vader  is in mij,  wie mij gezien heeft,  heeft de Vader gezien.

Lees meer...

Vijfde Paaszondag

Guido Verhaeghe
Zondag 19 mei

Broeder en Zusters, We hoorden daarnet dus een heel kort stukje uit de lange afscheidsrede van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. Judas heeft de zaal net verlaten..Het lijkt misschien eigenaardig dat we in deze Paastijd, in de verrijzenistijd dus, nogmaals worden geconfronteerd  met zijn lijden en dood . En op dat moment zegt Jezus dan nog iets heel merkwaardigs : 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem.' Met andere woorden: zijn komende lijden en dood maken integraal deel uit van de glorie van zijn verheerlijking. God heeft niet op zijn verrijzenis gewacht om Hem te verheerlijken, nee, die verheerlijking begint bij  zijn lijden en dood. Dood en verrijzenis zijn onlosmakelijk met elkaar begonnen.

Lees meer...

Derde Paaszondag

Anton Milh
Zondag 5 mei

Beste broeders en zusters,

Een aantal onder u – geen zorgen, u hoeft uw hand niet op te steken – dacht ongetwijfeld bij het horen van het Evangelie: daar hebben we het weer, de wonderbare visvangst. En… u had gelijk. Maar, men moet de oren wel gespitst houden: een wonderbare visvangst, maar allicht niet degene waar u spontaan aan gedacht had. Het verhaal lijkt er sterk op, maar is toch niet helemaal hetzelfde.

Lees meer...

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !