Rencontre avec Khalid Benhaddou

Mardi 2 juillet à 20h.
Eglise des Dominicains de Knokke

Sinds enkele jaren is Khalid Benhaddou (1988) een bekende naam die een belangrijke plaats inneemt in de dialoog die gaande is tussen de westerse democratie en de verlichting enerzijds en de wijsheid van de Koran anderzijds. Als imam verdedigt hij een “rationele islam”. Hij onderzoekt de mogelijkheden van het samengaan van de islam met de westerse wereld en tevens de kansen die een vreedzaam samenleven kunnen bevorderen. Bewust van de spanningen en vooroordelen die bestaan kiest hij resoluut voor een dialoog in openheid en verdraagzaamheid.

We horen Khalid Benhaddou op dinsdag 2 juli 2019 om 20 u. in de kerk van de Dominicanen, Sparrendreef, 91, 8300 Knokke-Heist.

 

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicaanse gemeenschap van Brussel.