Samenleven met elkaars verschillen

Bernard De Cock, op

Onze maatschappij wordt steeds veelkleuriger. Ook zingeving, moraal en godsdienst worden diverser. De reacties daarop zijn heel verschillend. Sommigen zien het vreemde als een te bestrijden bedreiging, anderen omarmen het als een enorme kans. Kiezen wij voor een doorgedreven wij-zij denken of werken wij aan een inclusieve samenleving? Aan de andere kant is onze identiteit ook belangrijk. Die kan niet straffeloos verwaarloosd worden? Hoe respecteren wij de identiteit van de ander en van onszelf als we op een ordentelijke manier willen samenleven? Conferentie in het Nederlands. Franse tekst is voorzien. Deelname : 10 €