L’exode vers l’autre - Concert interculturel

Klooster: Dominicanen van Brussel
Adres: Renaissancelaan 40 1000 Bruxelles
Datum: 19 oktober om 20u.15


« L’exode vers l’autre ». Ainsi exprimait le frère Christian, prieur  des moines de Tibhirine la rencontre entre deux cultures, occidentale et arabe, chrétienne et musulmane.

Commémorant, à l’occasion de l’anniversaire du drame de Tibhirine, tous les engagements et rencontres entre cultures occidentales et arabes, entre peuples, nations, groupes ethniques et des diverses convictions autour de la Méditerranée, deux groupes de musiciens jouent leur hommage à l’autre culture. 

Lees meer

Croire pour les nuls?


Croire pour les nuls ? Existe-t-il des nuls ? (1/5)

Frère Mark Butaye OP avec l'apport d'autres dominicains

Une série de 5 ateliers pour des personnes de la génération de moins de 40 ans.  Penser, approfondir et échanger ce que nous voulons vivre et croire : désirs, doutes, questions fondamentales, engagements de vie chrétienne, à la recherche d’un langage correct. Chaque atelier traite un thème ou une expérience vécue et est abordé en lien avec la bible, l’éthique, des rapports à la vie en société. Lectures personnelles et préparations.

Lees meer

Pentecôte - Pentecost - Pinksteren

Chers amis et amies,

La communauté des Dominicains de Bruxelles vous invite dans son église. The community of Dominicans of Brussels invites you to their church. De gemeenschap van de Dominicanen te Brussel nodigen u uit in hun kerk.
Frère Bernard, prieur, et les frères

Pentecôte - Pentecost - Pinksteren
Dimanche - Sunday - Zondag

Entre 11h. et 12h. et entre 18h. et 19h.
Between 11:00 and 12:00 and between 18:00 and 19:00
Tussen 11u. en 12u. en tussen 18u. en 19u.


En continu - Continuous - Doorlopend
Comunion - Communion - Communie

Lumières - Lights - Lichtjes
Prière - Prayer - Gebed
Hymne - Hymn - Hymne

 

Het milieu en het klimaat

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: Dinsdag 2 februari (opgeschort)


Het milieu en het klimaat. Fundamentele uitdagingen aan de samenleving, aan kristen- en moslimgelovigen.

Olivier De Schutter, professeur de droit international à l’UCLouvain, et Gregory Vandamme, Chercheur-doctorant (FBRS – UCLouvain), spécialiste du soufisme.
Vinden kristenen en moslims in hun geloofstraditie motieven die hen aanzetten zich in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke veranderingen inzake milieu en klimaat. Zetten beide geloofstradities aan tot een urgent handelen ?
Deelname 10 €.

 

Katholiek en vrijmetselaar

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: 12 januari 2020


Michel Mathy et Gérard Leroy

Katholiek en vrijmetselaar. Een ongewone en voor sommige christenen en vriimetselaars zelfs een controversiële of onmogelijke combinatie. Twee gelovigen steken niet onder stoelen of banken hoe zij uit beide overtuigingen rijkdom putten, hoe dit hun leven vorm geeft en welke specifieke vragen of moeilijkheden zij ervaren. Deelname 10 €.

Weggaan bij zichzelf

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel

Sébastien Defooz

Weggaan bij zichzelf en je elk moment laten inspireren.

Sébastien de Fooz pelgrimeerde een maand door Brussel zonder ergens thuis te komen. Om te zien welke verandering van perspectief zich aan hem voltrekt wanneer je blik zich helemaal anders neerzet op wat je omringt. Hiermee vervolgt de pelgrim het soort tochten dat hij te voet ondernam naar onder meer Jeruzalem.  Deelname 10 €.

 

Rouw beleven

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: (annulé)

Jean-Michel Longneaux, anthropologue, professeur à l’université de Namur

Rouw beleven is niet enkel verdriet verwerken bij een overlijden of een groot verlies. Er is ook de vraag wat er ‘van onszelf overblijft’ wanneer we alles verliezen. We worden door het leven zelf teruggevoerd naar een proces dat erin zal bestaan te leven met de aanvaarding van de dood zelf  en hoe dit ons overeind houdt.  Deelname 10 €. 

 

 

Religieuze diensten en vieringen opgeschort

Klooster: Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel

Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijke gewest en van de katholieke Kerk van Brussel worden de religieuze diensten en vieringen opgeschort, zowel in de week als tijdens de weekends, en dit vanaf maandag 26 Oktober, tot nader order. Het geloofsleven van christenen valt daardoor echter niet stil. Wij blijven solidair vooral met de zieken en het verzorgend personeel, en met alle mensen die door de toenemende pandemie getroffen worden. In die geest van verantwoordelijkheid zullen wij deze periode zonder publieke vieringen beleven.

De conferenties van het Forum Renaissance worden opgeschort tot nader order. Gelieve de website te blijven consulteren voor mogelijke veranderingen. Hartelijke dank en goede moed.

Lees meer

Een kruiselingse visie op de situatie van België

Klooster: Dominicanen Brussel


Een kruiselingse visie op de situatie van België  

Christophe Deborsu, journaliste politique, et Jan Peumans, sociologue et homme politique, ancien président du parlement Flamand.  Belgique quo vadis ?

België, waar ben je morgen ?  Een dialoog tussen een waalse journalist en een vlaams-onafhankelijke politicus over België : hoe zou de toekomst van het land er kunnen uitzien ?
Tweetalig | Bilingue Français & Nederlands.  Participation | deelname 10 €.

 

Als het vlees woord wordt

Klooster: Dominicanen Brussel
Adres: Renaissancelaan, 40 - 1000 Brussel
Datum: 8 août 2020

Dominicus herinnert ons hoe de verkondiging een gesprek is dat begint in het luisteren naar de zoekende mens. Het goede Woord brengt de mens dichter bij zichzelf, bij de andere en bij de zorg voor de schepping. May the feast of our founder father Saint Dominic  —August the 8th— in this troubling time strengthen and deepen our common way of "contemplari et contemplata alliis tradere".

Voir la vidéo...

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij doen ons best om u verder te helpen.

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicaanse gemeenschap van Brussel.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen