4e Zondag van de Advent

Zondag: 24-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

In deze periode beleven we de kortste dagen van het jaar.
Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht.
Maar hier binnen brandt het licht volop:
vier adventskaarsen, want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij.
Welkom, gij allen
die uitkijkt naar de komst van het Licht van de wereld:
Jezus Christus, het Kerstekind.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

3e Zondag van de Advent

Zondag: 17-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Verheugt u, want God-die-naar-ons-toekomt is nabij!
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

2e Zondag van de Advent

Zondag: 10-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

De advent, een tijd van wachten en verwachten,
van doelbewust proberen om ons hart klaar te maken
voor de manier waarop Jezus ons heeft voorgeleefd
hoe we God en onze medemens kunnen liefhebben
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

1e Zondag van de Advent

Zondag: 03-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom op de eerste zondag van de Adventtijd.
Laten wij dit samenzijn
en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

33e zondag door het jaar

Zondag: 19-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Lees meer

32e zondag door het jaar

Zondag: 12-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

God nodigt ons uit om waakzaam te wachten op zijn komst,
Hij die onder ons komt in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

31e zondag door het jaar

Zondag: 05-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Onze God nodigt ons hier uit
rond zijn Goede Boodschap.
Hij wil ons voeden met zijn eigen leven.
Vragen wij dankbaar zijn zegen over dit samenzijn:
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Allerheiligen

Zondag: 01-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom allemaal op dit feest van Allerheiligen.
waarop wij God willen danken voor zovele bijzondere mensen,
van vroeger en nu,
die ons inspireren om als christen te leven.
Laten we deze viering beginnen onder Gods zegen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Konterdam

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.