6de Zondag door het jaar

Zondag: 12-02-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend worden
door God + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Naar de kerk komen op zondag of op zaterdagavond
is voor een aantal mensen nog steeds een ‘zondagsplicht’.
Voor anderen is dat geen zaak van ‘moeten’
maar van ‘willen’, van ‘behoefte hebben aan’,
behoefte om de Heer te ontmoeten,
om zich door Hem te laten toespreken.

Jezus legt ons vandaag uit dat Hem navolgen,
niet zozeer een kwestie is van ‘je houden aan regels en plichten’,
maar een hartsaangelegenheid is:
een hart dat het geluk voor anderen betracht,
een hart dat God en de medemens daadwerkelijk liefheeft,
een hart dat waarheid spreekt
en vooral waarheid doet.

Omdat wij daaraan vaak niet toekomen
bidden wij God en elkaar om ontferming.

Lees meer

5de Zondag door het jaar

Zondag: 05-02-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom aan u allen die hier zijt samen gekomen
om stem te geven aan ons geloof,
om zout te zijn in deze wereld
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Ten Bos

Openingswoord 1

De bemoedigende opdracht die Jezus ons vandaag geeft,
doet echt wel deugd.
“Jij bent het zout der aarde,
jij, zoals je bent, gewoon en alledaags,
je hoort er bij, met je lach, met je verdriet.
Laat zien wat je te bieden hebt aan goedheid en levenskracht.

Lees meer

4de Zondag door het jaar

Zondag: 29-01-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

We zijn gelukkig dat we hier vandaag bijeen mogen zijn,
om elkaar en God te ontmoeten
in de naam van + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Beveren

Openingswoord 1

In de zaligsprekingen
die we vandaag in de evangelielezing te horen krijgen,
wordt onze gangbare waardeschaal op haar kop gezet.
Wie hoog in aanzien staat in deze wereld,
scoort laag bij God.
Voor kleine mensen daarentegen is Hij bereikbaar.

Omdat wij ons vaak groter voordoen dan wij zijn
vragen wij aan God vergeving
en we bidden om moed,
zodat we durven afdalen van het voetstuk
waarop wij onszelf hebben geplaatst.

Lees meer

3de Zondag door het jaar

Zondag: 22-01-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij groeten elkaar van harte in de naam van onze God,
+ de Vader die ons licht is,
Jezus die ons roept
en de H. Geest die ons tot eenheid brengt. Amen

Openingswoord 1

Vandaag laat de evangelist Mattheus ons Jezus zien
als rondtrekkende leraar.
Hij verkondigt de komst van het Rijk Gods
niet alleen met woorden,
maar Hij nodigt mensen ook persoonlijk uit
om samen met Hem de handen aan de ploeg te slaan.
“Kom en volg Mij”, roept Hij hen en ons toe.

Lees meer

2de Zondag door het jaar

Zondag: 08-01-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 1

Moge de kracht van Gods Geest
die werkzaam was in de persoon en in het leven van Jezus,
ook actief zijn in ons leven,
als troost en bemoediging in moeilijke dagen,
maar ook als geestdrift en creativiteit
die onverwachte horizonten opent
en ons meer mens doet zijn.
Moge dat ook vandaag zo zijn
nu wij hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Moeder Gods

Zondag: 01-01-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Moeder Gods
Nieuwjaar 2012


Begroeting

Laten wij Gods zegen afsmeken, niet alleen over dit samenzijn
maar ook over het hele jaar dat voor ons ligt: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vannacht sloten we het voorbije jaar af.
Met gemengde gevoelens misschien.
Dankbaar om de liefde en de vreugde die ons te beurt viel.
Met pijn in het hart
voor verlies, tegenslag,
conflicten die niet opgelost geraakten.

Lees meer

Kerstmis

Zondag: 25-12-2022
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht.
Elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden
als het licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.
aansteken van de Paaskaars

Lees meer

4e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 18-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom,
u die naar hier bent gekomen
met een hart dat uitziet naar licht en warmte,
naar vriendschap en genegenheid,
naar de vrede en de vreugde van het naderend Kerstfeest.
Wees gezegend in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.