27e Zondag door het jaar

Zondag: 02-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Gedragen en geborgen in Gods grote liefde
zijn wij hier samen, gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan
door wat het leven hen aandoet,
toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof.
En om die kracht te krijgen,
hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn.
Wat vertrouwen, zo klein als een mosterdzaadje, is al voldoende,
horen we in het evangelie van vandaag.
naar Schiplaken

Lees meer

26e Zondag door het jaar

Zondag: 25-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Van harte welkom in dit huis,
gij die hier samen gekomen zijt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

25e Zondag door het jaar

Zondag: 18-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een Rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

24e Zondag door het jaar

Zondag: 11-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Van harte welkom in Gods’ huis
U allen die met elkaar gemeenschap wil vormen rond het altaar van de Heer.
God zegent ons samenkomen in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Toen de jongste zoon,
na te zijn verloren gelopen in de wijde wereld,
met een klein hartje naar huis terugkeerde,
zei de vader:
"Feest en vrolijkheid moet er zijn
want mijn zoon was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden."

Lees meer

23e Zondag door het jaar

Zondag: 04-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting
 

Van harte welkom iedereen.

Moge God voor ons als een licht op onze weg zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons staat,
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Diest

Lees meer

22e Zondag door het jaar

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022


Begroeting

Welkom bij Diegene die wij onze God noemen
en die we schroomvol mogen aanspreken
met de meest nabije en intieme woorden:
+ Vader én Moeder,
Zoon en Broeder
en Heiligende Geestkracht in ons midden. Amen. 

Openingswoord 1

'Hij staat aan de kant van de armen
en trekt zich het lot van de zwakken aan'.
Zo wordt God getypeerd in de Bijbel.
Hij geeft voorrang aan wie achterop loopt,
aan wie achteruit wordt gesteld.
Vandaag vraagt Hij ons te kiezen zoals Hij kiest,
en ons het lot aan te trekken van hen die niet aan de bak komen.
Hij daagt ons uit om zo goed als God te zijn.

'Goed als God zijn'.
Het klinkt pretentieus,
maar het vergt veel bescheidenheid,
zo veel dat wij die vaak niet kunnen of niet willen opbrengen.
Daarom doen wij er goed aan
om in alle nederigheid
voor Hem en voor elkaar ons tekortkomen te erkennen.

Lees meer

Maria Tenhemelopneming

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Begroeting

Hartelijk welkom op deze feestdag,
in deze viering waarin Maria,
de moeder van onze Heer, centraal staat.
Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk
die de Heer ons schenkt.
Moge haar geest in ons midden zijn,
in de naam van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Lees meer

21e Zondag door het jaar

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Begroeting met openingswoord 1

Genade en vrede zij u
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Paulus zegt ons vandaag:
“Geloven is: onze voeten richten op de rechte weg van de Heer”.
Ook in deze vakantietijd moeten wij die raad ter harte nemen
en niet zomaar ons geloof en de beleving ervan even terzijde schuiven.
Enkel door de weg van de Heer te volgen
zullen wij veilig door de nauwe deur komen
en aanzitten in het Koninkrijk Gods. 

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.