22e zondag door het jaar

Zondag: 03-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Waar twee of drie in mijn naam samenzijn
daar ben Ik in hun midden als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Stel dat iemand zegt dat hij met z’n ogen toe
een drukke baan gaat oversteken,
dan probeer je zulke zotte kuren uit z’n hoofd te praten.
Dat spreekt voor zich.
Vandaag horen wij hoe Jezus aanstalten maakt
om met open ogen
zijn dood tegemoet te treden.
Dat Petrus hem die zotte kuren uit het hoofd wil praten
spreekt ook voor zich.
Maar dat wordt hem door Jezus niet in dank afgenomen:
“Weg jij, satan. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij,
zal het vinden”.

Als we eerst twee keer moeten nadenken
eer we dat Jezuswoord in praktijk durven brengen,
doen we er goed aan Hem om vergeving te vragen.

Lees meer

21e zondag door het jaar

Zondag: 27-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

De + levende God moge hier in ons midden zijn
door zijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
in de kracht van de H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Lees meer

20e zondag door het jaar

Zondag: 20-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 1

Moge ieder van ons, in dit gelovig samenzijn,
ervaren: + de vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus
en het licht van de H. Geest. Amen.

Lees meer

O.L.Vrouw Hemelvaart

Zondag: 15-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Op het feest van de Ten-Hemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

19e zondag door het jaar

Zondag: 13-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wat de voorbije week ook bracht aan vreugde en verdriet,
nu zijn we samengekomen om de Heer te ontmoeten,
Hij die ons zegt: ”Kom, wees niet bang, Ik ben er.”
Laten we hier dan samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

18e zondag door het jaar

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in dit uur waarin God onze Gastheer wil zijn.
Hij wil ons samenbrengen met zijn overvloed van gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Noodhulp biedt slachtoffers tijdelijk soelaas,
blijvende solidariteit
geeft hen uitzicht op nieuw leven.
Van een glas fris water op een snikhete dag,
daarvan knap je op;
van de hand die het water aanreikt,
daarvan leef je.
Van brood en vis, vermenigvuldigd en rondgedeeld,
daarvan knapten meer dan 5000 mensen op.
Van God die maaltijd wil houden met zijn volk,
daarvan leven wij.
Laten we ons hart klaarmaken
om te kunnen aanschuiven aan de tafel van de Heer.

Lees meer

Gedaanteverandering van de Heer

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

In deze viering worden we uitgenodigd
om samen in Gods Licht te gaan staan.
We willen dit doen
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op weg naar Jeruzalem nam Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee
boven op een hoge berg
waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag.

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen
van alles waarmee een mens intens bezig is,
om zo een beter zicht te krijgen,
om te herademen.
Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn,
die met jou willen meegaan,
met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt.
Die andere ziet je dan anders.
Dat overkwam ook de leerlingen
toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd
in de verbondenheid met zijn Vader.
vrij naar Koninksem

Lees meer

17e zondag door het jaar

Zondag: 30-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom.
Steeds weer komen wij hier samen.
En dat doen we niet zomaar.
We laten even achter waarmee we bezig zijn
om, tussen alle beslommeringen door,
te zoeken naar datgene waar het ons uiteindelijk om te doen is.
Dit samen zoeken wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zoek het ware geluk daar waar het echt te vinden is
en heb je het gevonden,
zet dan alles op alles om het te bereiken.
De Schrift tracht ons ertoe te verleiden
het voorbeeld te volgen van de wijze koning Salomo
en van de schatgraver en de parelkoopman uit het evangelie.
Kerk in Herent

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.