Allerheiligen

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 01-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Apk.7, 2-4.9-14 | 1 Joh.3, 1-3 | Mt.5, 1-12a

 

De gedroomde stad

In de 13e eeuw leefde in Henegouwen een bijzondere begijn: de mystica Marguerete Porete die tot de brandstapel werd veroordeeld omwille van haar boek ‘Le miroir des âmes simples et anéanties’. Pas de laatste decennia kreeg men opnieuw aandacht voor haar vooral omdat zij inspirerend was voor de Rijnlandse mystiek. Was het omdat men moeilijk kon verdragen dat een vrouw over theologie schreef? Of omdat haar mystiek zo’n complexloze vrijheid ademt dat men vanuit kerkelijke overheid haar tot de brandstapel veroordeelde? In haar boek beschrijft ze hoe de kracht van de liefde alle tegenstellingen doorbreekt, belangrijker is dan de sacramentele beleving, belangrijker dan armoede of rijkdom, belangrijker dan leven of dood, belangrijker zelfs dan het besef door God te zijn aanvaard. Het enige wat ons rest in onze wereld van denken, van plannen maken en van verbeelden is de liefde die als een onstuitbare kracht alles overstijgt. Ze is in alles aanwezig maar ontsnapt aan elk begrijpen of verwoorden. Ze overstijgt en ontwapent alles in haar deconstructieve kracht. De mens moet zichzelf opofferen (s’anéantir), zijn Ik vernietigen, opdat die verbondenheid tot stand zou komen en alles kan doordrenken. Tegenover de overlevingsdrang, het verlangen tot zelfontplooiing, de strijd om te beheersen en te overheersen staat deze kwetsbare, ongrijpbare kracht, aldus Porete. Tegen alle beterweten, tegen de wanhoop omdat we slechts een korte tijd op aarde zijn, tegen het verdriet om wie wij uit handen moeten geven staat dit kwetsbaar zwakke geloof in de liefde. Want “God is liefde”, schreef Johannes, het is zijn enige identiteit, zoals dat ook voor ons geldt, indien we in Hem willen leven. L’amour voit l’invisible schreef Simone Weil. Ze ziet met respect het waardeloze en betekenisloze van deze wereld zoals ook Jezus ooit zag.

Lees meer

29ste zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 22-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Mt. 22,15-21

 

Geef aan God wat van God is

De officiële Joodse instanties waren de subversieve praat van Jezus meer dan beu. Die vent moest de mond gesnoerd worden. Maar ja… er was wel een probleem. Gezien zijn groeiende populariteit was enige voorzichtigheid geboden. En dus stuurden ze gezanten om Jezus erin te luizen. Zelf hielden ze van op afstand de boel in de gaten.

Die woordvoerders smeren eerst Jezus stroop om de mond: “Meester, Gij zijt een waarheidlievend man, kijkt niemand naar de ogen en onderricht naar waarheid over de weg van God.” En dan volgt die schijnbaar neutrale vraag over het al dan niet betalen van belasting aan de keizer.

Jezus doorziet hun tactisch spel en scheldt hen uit voor ‘huichelaars’. Want onschuldig is de vraag geenszins. Zegt Hij ‘wel betalen’, dan keren al wie zich teweerstellen tegen de Romeinse bezetter Hem de rug toe. Zegt Hij ‘niet betalen’, dan is Hij een provocateur, iemand die openlijk oproept tot boycot, en dat kan de Romeinse overheid niet over haar kant laten gaan.

Lees meer

27ste zondag door het jaar

Auteur: Ignace D’hert
Datum: 08-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.5, 1-7 | Fil.4, 6-9 | Mt.21, 33-43

 

Het zijn uitdagende woorden die we te horen krijgen. Dreigende woorden. Het geldt zowel voor het lied van Jesaja als het verhaal van Matteus. Het beeld dat ze ophangen is duidelijk. Mensen zijn vooral op eigen belang bedacht. Zin voor verantwoordelijkheid kennen ze niet. Er mogen dan eeuwen verlopen zijn tussen het optreden van Jesaja en Jezus, er is niets veranderd. Ook later niet. Mensen hebben niets bijgeleerd. Zo gaat het de hele geschiedenis door.

Het valt op dat beide teksten een nogal wraakzuchtige toon laten horen. Jesaja dreigt er mee de wijngaard gewoon te laten verkommeren. De heer van de wijngaard zal daar zelfs een handje aan toesteken. Het gedrag van de inwoners van Juda en Jeruzalem is niet te verdragen. In hun arrogante zelfgenoegzaamheid leggen ze de basiswaarden van hun traditie naast zich neer. Huisjesmelkers gaan ongebreideld hun gang, bedelaars en vluchtelingen worden als het vuil van de straat aan hun lot overgelaten. De verontwaardiging van de wijngaardenier is geen willekeur. Uiteindelijk wil hij dat het volk tot inkeer komt. Dat gebeurt uiteraard niet met een vingerknip en ook niet met vrome intentieverklaringen. Straks wordt de tempel van Jeruzalem in puin gelegd en de elite gedeporteerd naar Babylonië. Ommekeer onderstelt loutering. Dat leren ze in hun ballingschap. Weg van hun tempel en thuis leren ze opnieuw wat belangrijk is in het leven. Gerechtigheid en barmhartigheid zijn de sleutelwoorden.

Lees meer

25ste zondag door het jaar

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.55, 6-9 | Fil 1, 20c-24.27a | Mt.20, 1-16a

 

Met een groepje kinderen zo tussen 10 en 12 jaar had ik een boeiend gesprek naar aanleiding van de parabel over de gulle eigenaar en de aangeworven dagloners. Mijn eerste vragen waren vrij onschuldig: ik vroeg hen of het rechtvaardig is dat de ene papa of mama meer verdient dan de andere? En als ze niet gaan werken omdat ze ziek zijn of depressief moeten ze dan ook hun loon ontvangen? De antwoorden waren nogal verschillend maar toch kon men ermee leven dat er verschillen zijn, want sommige jobs zijn zwaarder of soms gevaarlijker. Een meisje maakte de bedenking dat wel iedereen genoeg moet krijgen om te leven, een verrassend mooie gedachte op die leeftijd. Daarna stelde ik een dwingender vraag: stel dat je voor je mama een klusje hebt opgeknapt en ze je daarvoor een ijsje geeft, maar daar komt je broertje binnen van de voetbal en ook hij krijgt zomaar een ijsje: vind je dat rechtvaardig? Bijna iedereen vond het onrechtvaardig, want die broer had het niet verdiend. Toen moest ik hen confronteren met de parabel waarin wordt verteld dat aan het einde van de dag de eigenaar aan alle dagloners eenzelfde loon gaf. Dat dankzij die gulheid ook de gezinnen van wie het laatst was aangeworven konden overleven, vond men heel terecht, maar het gevoel bleef er. Helaas, niet alleen kinderen kijken en vergelijken, ook volwassenen doen zo. De parabel verwijst terecht naar die fantastische tekst in het boek Deuteronomium:

Lees meer

30ste zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 29-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ex.22, 20-26 | 1 Tess.1, 5c-10 | Mt.22, 34-40

 

In de evangelielezing horen we Jezus het zogenaamde dubbelgebod uitspreken: “ Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart” en “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Jezus  brengt hier twee schriftcitaten samen. Met “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart” citeert Jezus uit het boek Deuterononium.  Het is betekenisvol dat deze zin hier voorafgegaan wordt door: “Sjema Israël” (“Hoor Israël”). Dit is de aanhef van het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed van het jodendom. Niemand heeft ooit God gezien (1 Joh. 4) maar God beminnen begint met het open zetten van onze oren. We kunnen God horen in het geluidloze hulpgeroep van mensen dichtbij en veraf, in de stilte van het vermorzeld zwijgen van de planeet, mens en dier.

Lees meer

28ste zondag door het jaar

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 15-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.26, 6-10a | Fil.4, 12-14.19-20 | Mt.22, 1-14 (of 1-10)

 

Je zal het maar meemaken. Je organiseert een groot feest waarvoor je geld noch moeite spaart en de genodigden dagen niet op. Je stuurt twee keer een uitnodiging en zonder enige verklaring wordt die compleet genegeerd. Als afwijzing en miskenning kan dat tellen. Je mag het niet gedroomd hebben dat je zoiets voorhebt. Een nachtmerrie.

Tot daar is het niet moeilijk om ons in te leven in deze parabel uit het evangelie van vandaag.

Wat volgt slaat echter om in pure horror. De gezanten die de uitnodiging brengen aan de genodigden worden mishandeld en vermoord. Als woedende reactie beveelt de koning de moordenaars te doden en de stad in brand te steken.

Het begint met het plannen van een feest en het eindigt met extreem geweld.

Lees meer

26ste zondag door het jaar

Auteur: Hendrik Van Moorter
Datum: 01-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ez.18,25-28 | Fil.2, 1-11 | Mt.21, 28-32

 

Wat is het altijd weer een wonder om in oude teksten zaken te lezen die zo van toepassing zijn in onze tijd. Het is 2500 jaar geleden, net als nu, een turbulente tijd met oorlog en alle bijhorende onzekerheid. Mensen behandelen hun medemens steeds slechter. Het is ieder voor zich. Hele groepen mensen worden weggevoerd. Anderen komen terug. Het veroorzaakt vele spanningen. Zij die terugkomen, worden scheef bekeken. Dat hun ouders werden weggevoerd, was vast en zeker een straf voor wat ze misdeden. Er kan geen andere verklaring zijn en het leidt tot een soort spreekwoord:” Als de ouders onrijpe vruchten eten, krijgen de kinderen stompe tanden.”
De profeet Ezechiël reageert hier fel tegen. Hij laat daarbij God aan het woord: “ een zoon hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn vader en een vader hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn zoon.”

Lees meer

Quand la vie déplace la pensée croyante

 Une série de samedis de 10.00 h à 12.30 h

« Quand la vie déplace la pensée croyante. Mémoires d’un théologien » de Ignace Berten, o.p.

Lire ensemble des extraits du livre du frère Ignace Berten, dominicain et théologien sous son accompagnement. Lire ensemble permet d’approfondir la compréhension et de se laisser enrichir par les échanges. L’atelier propose de lire ensemble une partie du livre. Le livre est divisé en deux parties. La première partie « Récit » évoque et documente les différentes expériences et les événements marquants vécus par l’auteur. La deuxième partie « Ouvertures » dit ce que celui-ci croit aujourd’hui comme théologien à partir de ce qu’il a vécu. C’est cette deuxième partie qui sera lue ensemble : il s’agira de réfléchir ensemble sur ces convictions : adhésion, réticences ou questions. Le calendrier sera déterminé lors de la première réunion.  

Inscription nécessaire  auprès de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. pour la série avant le 20 septembre 2023.  On peut se procurer du livre chez lui. Participation : 50 € pour la série – 5 ou 6 séances.

 

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV


  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !