Al doende zin krijgen. Christelijk geloven hier en nu

Onze samenleving heeft zich losgewrikt van godsdienst en God. Islamtradities stellen godsdienst evenwel opnieuw centraal in het maatschappelijk debat. 
Twee sprekers dragen bij tot dit debat, elk vanuit hun eigen levensverhaal: ”Hoe kun je geëmancipeerde burger én gelovige christen zijn?” 
Antoinette Van Mossevelde werkt in de armoedebestrijding. 
Bernard de Cock is dominicaan en werkt in de pastoraal. Beiden zijn voorgangers in Dominicus Gent. 
Na hun uiteenzetting is er een gesprek vanuit de vragen en reacties van de aanwezigen.
Woensdag 23 nov 2016 20u 

Maria Gorettikerk 
Blaisantverst 37 Gent

Toegang: 8 euro – studenten gratis