Waartoe (nog) Christen zijn?

Als het christendom voorgoed achter ons ligt, is het Evangelie ons dan geen stap vóór? 
DOMINIQUE COLLIN 
Dominicaan, filosoof en theoloog 
Christelijk geloven blijkt niet te rijmen met de waarden waarop een moderne samenleving stoelt. Alle redenen dus om afscheid te nemen? Volgens de hypothese van Collin vernieuwt geloven ons omdat het vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid op een originele manier gestalte geeft. De voordracht is in het Frans, met vertaling.

Woensdag 12 okt 2016 20u 
Maria Gorettikerk 
Blaisantverst 37 Gent