Gemeenschap Sint-Paulus | 3, Veemarkt in 2000 Antwerpen

Vieringen

Communauté Saint-Paul à Anvers

Sinds begin september bouwen ze een internationale gemeenschap uit in dienst van de lokale kerkgemeenschap, de Sint-Paulusparochie, waar de predikheren eeuwenlang een belangrijke rol speelden. “Het is aan de gemeenschap om een eigen project te ontwikkelen in de lijn van de dominicaanse spiritualiteit en in missionair perspectief”, duidt onze bisschop het nieuwe project.

Het kapittel van de Belgische provincie van dominicanen – sinds 2019 vormen de dominicanen van Vlaanderen en Zuid-België één provincie – ging maar wat graag in op zijn vraag. “Nu kunnen we een tweede dominicaanse gemeenschap uitbouwen in Vlaanderen naast ons klooster in Leuven”, aldus provinciaal Philippe Cochinaux. “Onze eerste opdracht bestaat erin de dominicaanse spiritualiteit te beleven, gemeenschap te vormen en biddend aanwezig te zijn. Onze corebusiness is de predikatie. We willen de blijde boodschap uitdragen omdat we ervan overtuigd zijn dat God mensen vandaag nog wel degelijk iets te zeggen heeft.

Bart Paepen, tot voor kort interimpastoor in de Sint-Pauluskerk, onthaalt het initiatief met vreugde: “De broeders zijn stuk voor stuk getalenteerde mannen die, ook al zijn sommigen nog jong, stevig in hun schoenen staan. Het mag duidelijk zijn. Dit project wil in Vlaanderen een missionaire kracht ontwikkelen. Ik ervaar dat op deze historische plek gebouwd kan worden aan een Kerk zoals die in de toekomst in onze samenleving kan functioneren.”
(c) Ilse Van Halst - Relevant

 

S'inscrire à la newsletter

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités des Dominicains de Belgique