Rencontre avec Rik Torfs

Franciscus: pastoraal boven kerkelijk recht

We zijn ondertussen gewoon geraakt aan zijn spontane, ongedwongen manier van doen. Dat was toch eventjes anders op 19 maart 2013 bij zijn aantreden als vers gekozen paus. Hoe hij de mensen toesprak, waar hij zijn woning koos, hoe hij zich onder de mensen bewoog: het rook heerlijk naar verse koffie. Hij had het over het evangelie en de barmhartigheid, niet over de superioriteit van het christendom. Dat zinde velen absoluut niet die zich in het kerkelijk instituut een veilig post(je) hadden verzekerd. Beelden uit de modeshow voor kardinalen in de film “Roma” van Fellini uit 1972 doken voor mijn ogen op. Het is blijkbaar nog niet voorbij. Franciscus heeft niet gekozen voor een gezapige job die hem bij de groten der aarde brengt. Maar maakt hij werkelijk kans om een soort doorbraak te bewerken?  Het hoeft niet spectaculair te zijn. Maar toch.

Rik Torfs spreekt in de Dominicanenkerk, Sparrendreef, 98, te 8300 Knokke-Heist, op woensdag 14 augustus om 20 u.Ontmoeting met …

Op 14 augustus mochten we Rik Torfs verwelkomen in de Dominicanenkerk.

Het onderwerp was:  Wat mogen we nog verwachten van paus Franciscus?
Van bij het begin heeft paus Franciscus geprobeerd om het systeem in handen te nemen. Hij heeft  nieuwe kardinalen benoemd en anderen, die beschuldigd werden, aan de kant gezet. Niettegenstaande de paus veel aandacht besteedt aan pastoraal werk moet hij voortdurend  rekening houden met het kerkelijk recht en de structuur van de kerk.
Het is ook duidelijk dat één paus geen grote revolutie kan teweeg brengen. Alles moet geleidelijk gebeuren en de paus zal ook nooit zijn voorgangers tegenspreken.
Wat met het celibaat? Historisch gezien is er geen enkele reden en wet om te zeggen dat priesters niet mogen huwen. Nu wordt er een theologische uitleg aan gegeven, maar het celibaat is er gekomen door verschillende omstandigheden (rondtrekkende priesters, het familiefortuin moest bewaard blijven..)
Wat met vrouwelijke priesters? In een brief van 20 mei 1994 heeft paus Johannes Paulus ll verklaard dat vrouwen geen priester mogen/kunnen worden. Paus Franciscus kan deze stelling niet zomaar veranderen.
Paus Franciscus is wel wat voorzichtiger geworden in zijn optreden. Hij heeft ook te maken met een openlijke oppositie en nieuwe pedofiliezaken maken het hem ook zeer moeilijk.
De paus gaat nu ook meer steunen op bisschoppen die internationaal niet zo in de belangstelling staan. Deze denken vaak heel behoudend.
Maar de paus probeert wel met zijn eigen aanpak, met een open blik en heel bescheiden de kerk te leiden. Naast het omgaan met de traditie van het verleden probeert hij tot vernieuwing te komen.

 Lut De Brauwer, lekendominicaan.

Dernières homélies

 • 1
 • 2

Rechercher

Jour liturgique homélie

Temps liturgique

Année liturgique

Publications

 • L’Eglise face au fanatisme

  L’Eglise face au fanatisme

  Le frère Philippe Henne vient publier un nouveau livre chez Salvator : L’Eglise face au fanatisme : L’exemple des premiers chrétiens. La foi chrétienne serait-elle source d’intolérance et de fanatisme ? Pour répondre à cette question devenue brûlante aujourd’hui
 • Met nieuwe ogen en een nieuw hart

  Met nieuwe ogen en een nieuw hart

  Stephan van Erp & Anton MilhDe dienstbaarheid die religieuze ordes en congregaties in het verleden steeds op zich hebben genomen, is in onze tijd niet vanzelfsprekend meer. Heel wat dimensies van deze dienstbaarheid, zoals onderwijs en En savoir plus
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

WebTV

 • Bible et vérité

  Après une présentation des typologies de George Linbeck, le frère Olivier Riaudel tire les conséquences et les implications de cette approche dans la pratique de la théologie, et applique cette typologie à la relation entre Bible
 • Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie ?

  Comment concilier sens et envie? Avec humour et bienveillance, Thomas d'Ansembourg nous invite à entreprendre ce chantier, véritable enjeu de société en ce moment où nous avons tant besoin d'apprendre de nouvelles façons d'être ensemble.
 • 1
 • 2

Formation

 • 1
 • 2

S'inscrire à la newsletter

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités des Dominicains de Belgique

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire

Contactez-nous

Merci d'indiquer clairement l'objet de votre demande

Merci d'indiquer à nouveau votre nom
Merci d'indiquer votre email Votre email n'est pas valide
Merci d'écrire un message